Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros ir paslaugų naudojimo skatinimo modelio parengimo pirmoji tarpinė ataskaita

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos (IVPK) siekdamas įgyvendinti išankstinę sąlygą Lietuvai gauti Europos Sąjungos struktūrinę paramą plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros srityje, rengia Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros ir paslaugų naudojimo skatinimo modelį (Modelis).

Modelio tikslas – parengti priemones, kurias Lietuvos valstybės institucijos turėtų įgyvendinti plačiajuosčio elektroninio ryšio tinklų infrastruktūros ir paslaugų plėtros srityje 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos finansavimo laikotarpiu, taip pat apimant ir įvairių aktualių bei taikytinų priemonių, skirtų skatinti privačias investicijas į plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtrą, parengimą.

Siekdamas parengti Modelį, IVPK atliko viešąjį pirkimą ir pasirašė paslaugų teikimo sutartį su UAB „InComSystems“. Rengiant modelį, pirmiausia buvo atlikta plačiajuosčio ryšio (tiek fiksuotojo, tiek belaidžio) rinkos dalyvių bei valstybės institucijų apklausa apie šiuo metu Lietuvoje jau egzistuojančią plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą. Surinktų duomenų pagrindu buvo suformuoti skaitmeniniai Lietuvos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros žemėlapiai, kurie buvo suderinti ir patikslinti pagal elektroninių ryšių operatorių pateiktus duomenis.

Pateikiame:
Bazinis plačiajuosčio ryšio aprėpties žemėlapis Lietuvoje
Naujos kartos prieigos aprėpties infrastruktūros žemėlapis
Stiebų Lietuvoje Žemėlapis
RAIN IR PRIP projektų metu kuriamos infrastruktūros Lietuvoje žemėlapis

Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros ir paslaugų naudojimo skatinimo modelio parengimo pirmoji tarpinė ataskaita

Duomenų šaltinis: IVPK

Atnaujinimo data: 2023-08-05