Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros ir paslaugų naudojimo skatinimo modelio parengimo antroji tarpinė ataskaita

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos (IVPK) rengia Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros ir paslaugų naudojimo skatinimo modelį (Modelis).

Antrosios tarpinės ataskaitos paskirtis – pateikti pasiūlymus dėl tvaraus investavimo į plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą modelio (-ių), kuris (-ie) didintų konkurenciją ir užtikrintų prieigą prie atviros, prieinamos kainos, kokybiškos ir į ateities poreikius orientuotos (angl. future proof) infrastruktūros ir paslaugų.

Siekiant parengti pasiūlymus dėl tvaraus investavimo į plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą modelį, pirmiausia identifikuojamos pagrindinės problemos ir trūkumai, Lietuvai siekiant savalaikiai įgyvendinti „Europos skaitmeninėje darbotvarkėje“ nustatytus tikslus plačiajuosčio ryšio infrastruktūros pasiekiamumo ir panaudojamumo srityje, įvertinami potencialūs finansavimo šaltiniai ir galimi investavimo modeliai, atliekama alternatyvų analizė bei ekonominis vertinimas, galiausiai pateikiama pagrindinė informacija valstybės pagalbos schemai, reikalingai siūlomam modeliui įgyvendinti, ruošti. Atsižvelgiant į šiuos aukščiau išvardintus pagrindinius darbus ir jų eiliškumą, atitinkamai struktūruotas ir Antrosios tarpinės ataskaitos turinys.

Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros ir paslaugų naudojimo skatinimo modelio parengimo antroji tarpinė ataskaita.

Duomenų šaltinis: IVPK

Atnaujinimo data: 2023-08-05