Pagrindinių viešųjų ir administracinių paslaugų vertinimas

Elektroninių paslaugų plėtra yra viena iš ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamų sričių, kurioms skirtas lėšas administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos (IVPK). IVPK užsakymu VšĮ Europos Tarpdisciplininių Tyrimų Institutas 2013 m. IV ketvirtį atliko tyrimą, kurio tikslas - įvertinti esamą pagrindinių viešųjų ir amdinistracinių paslaugų perkėlimo į internetą lygį Lietuvoje.

Tyrimo metu vertinti šie pagrindiniai rodikliai:

  • Pagrindinių viešųjų ir administracinių paslaugų perkėlimo į internetą brandos rodikliai ir nustatytas viešųjų ir amdinistracinių paslaugų skirtų gyventojams ir verslui perkėlimo rodiklis;
  • Pagrindinių elektroninių paslaugų, pritaikytų pagal elektroninųi paslaugų naudotojų poreikius, rodiklis;
  • Gyvenimo įvykių rodikliai;
  • Interneto svetainių (portalų), centralizuotai teikiančių elektornines paslaugas, orientacijos į vartotoją rodikliai.

Tyrimo ataskaita.

Duomenų šaltinis: IVPK

Atnaujinimo data: 2023-08-05