Pagrindinių viešųjų ir administracinių paslaugų vertinimas: tyrimo ataskaita

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos užsakymu Socialinės informacijos centras atliko tyrimą, kurio tikslas buvo įvertinti pagrindinių viešųjų ir administracinių paslaugų perkėlimo į internetą lygį - esamą ir prognozuojamą - Lietuvoje, atsižvelgiant į šiai sričiai skiriamą Europos Sąjungos struktūrinę paramą.

Pirmojoje dalyje pateikiami duomenys apie Lietuvoje teikiamų pagrindinių viešųjų ir administracinių paslaugų, kurios pasiekiamos internetu, analizės rezultatus. Čia rasite informaciją apie pagrindinių viešųjų ir administracinių paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę lygius ir apskaičiuotą bendrą internetu pasiekiamų pagrindinių viešųjų ir administracinių paslaugų rodiklį Lietuvoje.
Antroje dalyje pateikiami duomenys apie ES struktūrinių fondų paramos lėšomis finansuojamų viešųjų ir administracinių paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę projektų dokumentacijos vertinimą, kuriuo buvo nustatomas numatomas viešųjų ir administracinių paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę lygis po projektų įgyvendinimo.

Leidinys finansuotas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis, 2010

Atnaujinimo data: 2023-08-05