Pagrindinių elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų vertinimas: 2011 m. tyrimo ataskaita

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos užsakymu, UAB „Socialinės informacijos centras“ atliko tyrimą, kurio tikslas – įvertinti pagrindinių viešųjų ir administracinių paslaugų perkėlimo į internetą lygį.

Tyrimo ataskaitoje pateikiami šiuo metu Lietuvoje teikiamų pagrindinių viešųjų ir administracinių paslaugų, kurios pasiekiamos internetu, analizės rezultatai. Atliekant tyrimą, buvo įvertintas pagrindinių viešųjų ir administracinių paslaugų  perkėlimo į elektroninę erdvę lygis ir apskaičiuotas bendras internetu pasiekiamų pagrindinių viešųjų ir administracinių paslaugų rodiklis Lietuvoje.

Tyrimo metu įvertinti šie viešųjų ir administracinių paslaugų, teikiamų internetu, rodikliai:

  • Pagrindinių viešųjų ir administracinių paslaugų perkėlimo į internetą brandos procentas (pagal pagrindinių viešųjų ir administracinių paslaugų perkėlimo į internetą brandos lygius nustatomas šių paslaugų perkėlimo į internetą procentinis vidurkis);
  • Gyventojams skirtų pagrindinių viešųjų ir administracinių paslaugų perkėlimo į internetą brandos procentas (pagal gyventojams skirtų pagrindinių viešųjų ir administracinių paslaugų perkėlimo į internetą brandos lygius nustatomas šių paslaugų perkėlimo į internetą procentinis vidurkis);
  • Verslo subjektams skirtų pagrindinių viešųjų ir administracinių paslaugų perkėlimo į internetą brandos procentas (pagal verslo subjektams skirtų pagrindinių viešųjų ir administracinių paslaugų perkėlimo į internetą brandos lygius nustatomas šių paslaugų perkėlimo į internetą procentinis vidurkis);
  • Visiškai interaktyvių pagrindinių elektroninių paslaugų procentas;
  • Pagrindinių elektroninių paslaugų, pritaikytų pagal elektroninių paslaugų naudotojų poreikius, procentas;
  • Interneto portalų, centralizuotai teikiančių elektronines paslaugas, orientacija į vartotoją;

Gyvenimo įvykiams (įmonių gyvenimo įvykis - naujos įmonės steigimas; gyventojų gyvenimo įvykis - darbo netekimas/paieška) skirtų paslaugų perkėlimas į internetą.

Leidinys finansuotas Sanglaudos fondo lėšomis įgyvendinant Ekonomikos augimo veiksmų programą.

Atnaujinimo data: 2023-08-05