Pagrindinių elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų ir jų naudojimo tyrimas: 2012 m. ataskaita

Elektroninių paslaugų plėtra yra viena iš ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamų sričių, todėl svarbu stebėti, kiek sėkmingai vyksta paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę procesai ir kaip jomis naudojasi bei jas vertina šių paslaugų gavėjai. IVPK užsakymu UAB „BGI Consulting“ 2012 m. atliko tyrimus, kurių tikslas buvo įvertinti pagrindinių viešųjų ir administracinių paslaugų perkėlimo į internetą lygį Lietuvoje ir nustatyti gyventojų naudojimosi elektroninėmis paslaugomis bei institucijų interneto svetainėse pateikiamos informacijos kokybės vertinimo rodiklius.

Šio leidinio pirmoje dalyje rasite 20-ies pagrindinių viešųjų ir administracinių paslaugų, kurios pasiekiamos internetu, analizės rezultatus, rodančius, kiek šių paslaugų jau perkelta ir teikiama elektroninėje erdvėje, kiek elektroninės paslaugos pritaikytos vartotojų poreikiams, kaip gerai vartotojų poreikius atitinka centralizuotam paslaugų teikimui skirti interneto portalai ir kaip sekasi į internetą perkelti kompleksines, t. y. paslaugų gavėjų „gyvenimo įvykius“ atitinkančias, paslaugas. Norintieji detaliau susipažinti su tyrimo metu taikyta metodika jos aprašymą ras leidinio pabaigoje.

Leidinio antroje dalyje pateikiami 2012 m. gyventojų naudojimosi elektroninėmis paslaugomis apklausos rezultatai: kiek gyventojų lankosi viešųjų institucijų interneto svetainėse, kokios yra pagrindinės lankymosi priežastys, kokiomis paslaugomis naudojamasi dažniausiai, kaip vertinama šių paslaugų kokybė, su kokiomis problemomis susiduriama naudojantis e. paslaugomis, taip pat – palyginimas, kaip naudojimasis e. paslaugomis ir jų vertinimas pasikeitė, palyginti su 2011 m. situacija.

Atnaujinimo data: 2023-08-05