Metodinės rekomendacijos projektų, kurių metu kuriamos administracinės ir viešosios elektroninės paslaugos, vykdytojams

Ekonomikos augimo veiksmų programos 3-io prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ (IVV prioritetas) lėšomis, kurias administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos (IVPK), yra finansuojami administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų kūrimo projektai. Dalis šių paslaugų patenka į pagrindinių viešųjų paslaugų, kurių vertinimą apima šis kasmetinis ES mastu atliekamas tyrimas, sąrašą. Kita dalis paslaugų nėra šio sąrašo objektas, tačiau ir jas kuriant galima sėkmingai pritaikyti rekomendacijas, išplaukiančias iš ekspertų suformuluotų elektroninių paslaugų vertinimo aspektų.

Dėl šios priežasties IVPK, remdamasis tyrimo „Viešųjų paslaugų skaitmeninimas Europoje: kaip siekius paversti veiksmais. Devintoji įvertinimo studija“, kurį atliko „Capgemini“, „IDC“, „Rand Europe“, „Sogeti“ ir „Dti“ Europos Komisijos Informacinės visuomenės ir žiniasklaidos generalinio direktorato užsakymu, metodologiniais dokumentais, parengė šią metodinę medžiagą. Ji skirta IVV prioriteto projektų, kurių metu kuriamos naujos administracinės ir viešosios elektroninės paslaugos, vykdytojams.

Tikimės, kad metodinėse rekomendacijose pateikiama informacija suteiks Jums vertingų žinių ir įžvalgų, kuriant pažangias ir vartotojams patrauklias elektronines paslaugas.

Atnaujinimo data: 2023-08-05