Metodinės rekomendacijos dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių atitikimo bendriesiems reikalavimams

IVPK užsakymu parengtų Metodinių rekomendacijų dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių atitikimo bendriesiems reikalavimams tikslas - paaiškinti ir pavyzdžiais iliustruoti Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo (Aprašas) nuostatas ir jų taikymą. Metodinės rekomendacijos susideda iš dviejų dalių, t.y. Aprašo reikalavimų paaiškinimo ir įstaigų interneto svetainėse dažniausiai daromų klaidų aprašymo.

Metodinėmis rekomendacijomis gali vadovautis visos įstaigos, kurioms yra taikomos Aprašo nuostatos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-12-10