Lietuvos informacinės visuomenės plėtros tendencijų ir prioritetų 2014-2020 metais vertinimas

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos užsakymu VšĮ „Viešosios politikos ir vadybos institutas“ atliko Lietuvos informacinės visuomenės plėtros tendencijų ir prioritetų 2014-2020 metais vertinimą (Vertinimasvertinimo priedai).

Vertinimo tikslas – įvertinti informacinės visuomenės plėtros tendencijas ir nustatyti Lietuvos informacinės visuomenės plėtros galimas prioritetines kryptis, tikslus ir uždavinius bei numatomus pasiekti rezultatus ES struktūrinių fondų paramos 2014-2020 metais kontekste. Vertinimo metu detaliai ir kompleksiškai analizuoti esminiai Lietuvos informacinės visuomenės plėtros procesai ir pokyčiai, numatomos jų tendencijos, pažangių užsienio šalių patirtis, parengti informacinės visuomenės plėtros scenarijai po 2013 m., išanalizuotos numatomos ES politikos kryptys ir nauji finansavimo modeliai ir instrumentai, numatomi taikyti 2014-2020 m. laikotarpiu.

2012 m. balandžio 25 d. vertinimas buvo pristatytas suinteresuotoms institucijoms ir socialiniams partneriams. Renginio pranešimai:

Vertinimas atliktas įgyvendinant IVPK vykdomą projektą „Lietuvos informacinės visuomenės plėtros tendencijų ir prioritetų 2014-2020 metais vertinimas“ (projekto kodas Nr. VP4-1.3-FM-01-V-04-003), finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2007–2013 m. Techninės paramos veiksmų programą.

Atnaujinimo data: 2023-08-05