IVPK: KAS MES ESAME?

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos (IVPK) - valstybės įstaiga, kuri jau daugiau kaip dešimtmetį dalyvauja formuojant valstybės informacinių ir ryšių technologijų (IRT) kūrimo Lietuvoje politiką ir koordinuoja jos įgyvendinimą.

IVPK išleistame leidinyje - Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos: KAS MES ESAME? - rasite informaciją apie IVPK, IVPK priešistorę ir istoriją, išsamią informaciją apie IVPK struktūrinius padalinius ir jų veiklą, IVPK veiklos prioritetus bei IVPK veiklos sritis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-12-10