Europos Sąjungos parama Lietuvos informacinės visuomenės plėtrai 2004-2006 metais: pasiekimai ir pamokos

Leidinyje pateikiama Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos informacija, parengta remiantis Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento 3.3 priemonės "Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra" poveikio vertinimo, kurį atliko VšĮ "Eurpos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai", ataskaitos medžiaga, pateikiami bei papildomi Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo minsterijos, Statistikos departamento bei Eurostat duomenys.

Leidinys finansuotas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis, 2010

Atnaujinimo data: 2023-08-05