Elektroninių paslaugų naudojimo vertinimas: 2013 m. ataskaita

Elektroninių paslaugų plėtra yra viena iš ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamų sričių, kurioms skirtas lėšas administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos (IVPK). IVPK užsakymu VšĮ Europos Tarpdisciplininių Tyrimų Institutas 2013 m. rugsėjo-lapkričio mėn. atliko tyrimą, kurio tikslas buvo įvertinti gyventojų naudojimosi elektroninėmis paslaugomis bei institucijų interneto svetainėse pateikiamos informacijos kokybės vertinimo rodiklius. Tyrime pateikiami svarbiausi šio 2013 m. tyrimo rezultatai: Lietuvos gyventojų nuomonė apie viešojo sektoriaus institucijų interneto svetaines, viešojo sektoriaus institucijų teikiamas elektronines paslaugas, vartotojų nuostatos apie interneto saugumą bei įsitraukimą į elektroninės demokratijos procesus.

Tyrimo ataskaita.

Duomenų šaltinis: IVPK

Atnaujinimo data: 2023-08-05