Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis

Siekdamas prisidėti prie tinkamo ir savalaikio pasirengimo Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinės paramos laikotarpyje planuojamoms valstybės investicijoms e. paslaugų kūrimo srityje, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos įsigijo Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimo paslaugas.

Rengiamas modelis skirtas tam, kad nuosekliai ir visapusiškai vertinti Lietuvoje jau sukurtas, kuriamas ir planuojamas kurti elektronines paslaugas.

Toliau pateikiama pirmoji šio modelio rengimo paslaugų tarpinė ataskaita „Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis”, kurioje apibrėžiama pažangių („naujos kartos”) elektroninių paslaugų samprata, įvardinami pagrindiniai elektroninių paslaugų tipai ir priskyrimo jiems kriterijai bei pateikiamas elektroninių paslaugų vertinimo modelis, apimantis e. paslaugų vertinimo kriterijus (dimensijas) ir vertinimo skales.

Priedai:
Ataskaita „Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis”.

 1. priedas. Informacijos apie el. paslaugų plėtrą ir jų vertinimą lietuvoje šaltiniai ir klausimų sąrašas, pagal kuriuos buvo vykdoma analizė.
 2. priedas. Informacijos šaltinių apie elektroninių paslaugų plėtrą ir jų vertinimą Lietuvoje analizė.
 3. priedas. Pasiūlymų dėl pažangių el. paslaugų sampratos ir apibrėžimo ilgasis sąrašas.
 4. priedas. Ilgasis el. paslaugų tipizavimo kriterijų sąrašas.
 5. priedas. El. paslaugų tipizavimo modelio testavimas.
 6. priedas. Užsienio šalių analizė.
 7. priedas. El. paslaugų vertinimo modelio testavimas.
 8. priedas. Darbinių sesijų metu pateiktų pastabų registras.
 9. priedas. Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo bei vertinimo modelio pristatyme dalyvavusių institucijų sąrašas.
 10. priedas. Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo bei vertinimo modelio pristatymo medžiaga.
 11. priedas. Metodinės rekomendacijos dėl skirtingo tipo el. paslaugų vertinimo.
 12. priedas. Minimalios būtinos bei maksimalios siektinos vertinimo kriterijų reikšmės pagal paslaugos tipą.

Duomenų šaltinis: IVPK

Atnaujinimo data: 2023-08-05