Atliktas galimybių tyrimas, skirtas apibrėžti atvirų duomenų iniciatyvos įgyvendinimo Lietuvoje architektūros modelį

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos užsakymu atliktas galimybių tyrimas, skirtas apibrėžti atvirų duomenų iniciatyvos įgyvendinimo Lietuvoje architektūros modelį. Tyrimo metu atlikta ES ir užsienio šalių praktikos analizė, pristatytos gerosios duomenų atvėrimo praktikos, svarbiausi viešojo sektoriaus įgyvendinamos atvirų duomenų politikos prioritetai, programos ir iniciatyvos atvirų duomenų panaudojimo srityje. Atlikta esama Lietuvos viešojo sektoriaus institucijų bei kitų susijusių subjektų tvarkomų duomenų pobūdžio, būklės, apimties bei atvėrimo galimybių analizė, įvertintas esamas atvirų duomenų teikimo brandos lygis, išanalizuotos esamos atvirų duomenų iniciatyvos, nustatyta su kokiomis problemomis ir ribojimais susiduria institucijos praktikoje publikuojant atvirus duomenis. Atsižvelgiant į analizės rezultatus, parengtas siūlomas Lietuvos atvirų duomenų platformos modelis, pateiktos galimos įgyvendinimo alternatyvos.

Galimybių tyrimo ataskaita.

Duomenų šaltinis: IVPK

Atnaujinimo data: 2023-08-05