Atviri duomenys

Visi šalies atviri duomenys yra skelbiami Lietuvos atvirų duomenų portale, kurio tvarkytojas yra IVPK.

Atviri duomenys - laisvai prieinami institucijos veikloje ar dokumentuose užfiksuoti duomenys, informacija ar jos dalis, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų duomenis, valstybės informacinės sistemos duomenis, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu tikslu, nurodydami jų šaltinį ir tik tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo gauti.

IVPK tvarkomos informacijos rinkmenos:

Registrų ir valstybės informacinių sistemų registras, kurio paskirtis registruoti valstybės ir žinybinius registrus ir valstybės informacines sistemas, tvarkyti ir naudoti registro duomenis, informaciją ir dokumentus.

Atnaujinimo data: 2024-04-02