Atviri duomenys

Čia skelbiami Informacinės visuomenės plėtros komiteto tvarkomi duomenys, kurie sudaro galimybę visiems naudotis pirminiais IVPK disponuojamais duomenimis. Duomenys teikiami neatlygintinai.

Atviri duomenys - laisvai prieinami institucijos veikloje ar dokumentuose užfiksuoti duomenys, informacija ar jos dalis, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų duomenis, valstybės informacinės sistemos duomenis, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu tikslu, nurodydami jų šaltinį ir tik tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo gauti.

IVPK tvarkomos informacijos rinkmenos:

Registrų ir valstybės informacinių sistemų registras, kurio paskirtis registruoti valstybės ir žinybinius registrus ir valstybės informacines sistemas, tvarkyti ir naudoti registro duomenis, informaciją ir dokumentus.

Informacijos rinkmenų sąrašas, kuriame kaupiami duomenys apie elektroninėmis priemonėmis tvarkomų informacijos rinkmenų turinį, formą, teikimo ir panaudojimo bei prieigos sąlygas. Siekiant optimizuoti informacijos apie įstaigų tvarkomas informacijos rinkmenas kaupimą, šiuo metu Informacijos rinkmenų sąrašo duomenys yra atnaujinami iš esmės.

Informacinės visuomenės plėtros stebėsenos informacinė sistema, kurioje kaupiami informacinės visuomenės plėtros srities statistiniai duomenys (IVPK skelbiami Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ vertinimo kriterijų pasiekimai, statistiniai rodikliai, susiję su gyventojų naudojimusi kompiuteriu ir internetu, informacinės visuomenės plėtros apžvalgos ir kiti statistiniai duomenys).

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-03