Asmenų aptarnavimo IVPK apklausos anketa

Siekdami gerinti Informacinės visuomenės plėtros komiteto (IVPK) veiklą ir užtikrinti kuo geresnę Jums teikiamų paslaugų kokybę, prašome užpildyti toliau pateiktą anketą.

 • *
  1. Kur sužinojote apie IVPK veiklą, teikiamas paslaugas?

  Pasirinkite vieną ar daugiau variantų

  internete

  žiniasklaidoje

  informavo asmenys

  kita

  0
 • *

  2. Kokiu būdu kreipėtės į IVPK dėl paslaugų suteikimo?

  Pasirinkite vieną ar daugiau variantų

  telefonu

  el. paštu

  raštu (paštu)

  asmeniškai (atvykote į IVPK)

  kita

  1
 • *

  3. Kaip vertintumėte pirminį informacijos suteikimą (telefonu, atvykus, raštu) ir nukreipimą pas atsakingą darbuotoją?

  Vertinimo skalė: 1 - labai blogai, 10 – labai gerai

  Jūsų vertinimas

  -
  2
 • *

  4. Priežastis, dėl kurios kreipėtės į IVPK?

  Pasirinkite vieną ar daugiau variantų

  konsultacija, informacijos gavimas

  prašymas

  skundas

  kita

  3
 • *

  5. Ar Jūs esate patenkintas IVPK suteiktų paslaugų rezultatais, t. y. pateikta informacija, dokumentų tvarkymo operatyvumu, reagavimu į prašymą ar skundą?

  Vertinimo skalė: 1 - labai nepatenkintas, 10 – labai patenkintas

  Jūsų vertinimas

  -
  4
 • *

  6. Ar Jums rūpimi klausimai buvo išspręsti kvalifikuotai?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  taip

  nevisiškai

  ne

  5
 • *

  7. Ar naudojatės IVPK interneto svetainėje http://ivpk.lrv.lt/ skelbiama informacija?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  taip

  ne

  6
 • *

  8. Kaip vertinate IVPK interneto svetainėje http://ivpk.lrv.lt/ teikiamos informacijos naudingumą ir išsamumą?

  Vertinimo skalė: 1 - labai blogai, 10 – labai gerai

  Jūsų vertinimas

  -
  7
 • *

  9. Jūsų pastabos ir pasiūlymai:

  Įrašykite

  8
 • *

  10. Kam atstovaujate?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  viešajam sektoriui

  privačiam sektoriui

  esate fizinis asmuo

  9
 • 10
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-18