Vykdomi projektai

IVPK, kaip partneris, dalyvauja Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vykdomame projekte "Informacijos apie valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pajamas, išlaidas viešinimo elektroninėje erdvėje informacinės sistemos sukūrimas".

Projekto kodas: 10.1.2-ESFA-V-916-01-0008

Projekto tikslas: Elektroninėje erdvėje atvirųjų duomenų formatu sklebti visuomenei aiškiai ir suprantamai apibendrintus duomenis apie Lietuvos viešąsias pajams ir išlaidas, sukurti ir įdiegti patogius elektroninius įrankius, skirtus skelbiamų duomenų analizei.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016-2020 m.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

Projekto vertė: 580 tūkst. Eur.

IVPK šis projektas svarbus tuo, kad sukurtos priemonės taps dar vienu atvirų duomenų šaltinius, o atvertų duomenų rinkinių metaduomenys papildys šiuo metu kuriamą Nacionalinį atvirų duomenų portalą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-02-22