BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Vykdomi projektai

IVPK, kaip partneris, dalyvauja Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vykdomame projekte "Informacijos apie valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pajamas, išlaidas viešinimo elektroninėje erdvėje informacinės sistemos sukūrimas".

Projekto kodas: 10.1.2-ESFA-V-916-01-0008

Projekto tikslas: Elektroninėje erdvėje atvirųjų duomenų formatu sklebti visuomenei aiškiai ir suprantamai apibendrintus duomenis apie Lietuvos viešąsias pajams ir išlaidas, sukurti ir įdiegti patogius elektroninius įrankius, skirtus skelbiamų duomenų analizei.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016-2020 m.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

Projekto vertė: 580 tūkst. Eur.

IVPK šis projektas svarbus tuo, kad sukurtos priemonės taps dar vienu atvirų duomenų šaltinius, o atvertų duomenų rinkinių metaduomenys papildys šiuo metu kuriamą Nacionalinį atvirų duomenų portalą.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų

Informacinės visuomenės plėtros komitetas (toliau – IVPK) kartu su vadovaujančiuoju projekto partneriu VšĮ „Versli Lietuva“ bei partneriais valstybės įmone Registrų centru, Lietuvos savivaldybių asociacija, Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina projektą „Antros kartos kontaktinio centro veiklos modelio įgyvendinimas“, Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0008. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-529 priemonę „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“.
Projekto tikslas – pradedantiems bei vykdantiems verslą Lietuvoje, vieno langelio principu patogiai ir greitai rasti visą pagrindinę, su verslo vykdymu susijusią, informaciją pagal verslo gyvavimo ciklą (nuo verslo pradžios iki pabaigos) ar verslo sritis lietuvių ir anglų kalbomis, atlikti visas pagrindines su verslo pradžia susijusias administracines procedūras kompleksiškai elektroniniu būdu (kaip sudėtinę el. paslaugą „Pradedu verslą“), rasti ir pasinaudoti bendraisiais el. sprendimais ir įrankiais verslui.
Kontaktinio centro portalą projekto metu ketinama vystyti plečiant esamą paslaugų ir gaminių kontaktinio centro informacinę sistemą (KCIS), Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP) bei kitų projekto partnerių informacines sistemas ir registrus, t. y. projekto veiklos bus orientuotos į jau sukurtų sprendimų, funkcionalumų, paslaugų ir informacijos pakartotinį panaudojimą.
Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformoje (VIISP) diegiama sąsaja su kontaktinio centro portalu ir modernizuojamas autentifikavimo modulis pagal vieningo prisijungimo metodiką.  

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2017 m. gruodžio 14 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto vertė – 1 954 159,24 Eur.

Kontaktiniai asmenys:
projekto vadovas Marius Gecevičius, [email protected], +370 605 8956  (VšĮ „Versli Lietuva)
Eglė Šimukėnaitė, [email protected], +370 618 19159

 

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija kartu su projekto partneriais Informacinės visuomenės plėtros komitetu, valstybės įmone Registrų centru, Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, Architektų rūmais įgyvendina Projektą „Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su teritorijų planavimu, plėtra (EPTP)“, kodas Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0004.
Projekto tikslas – sudaryti prielaidas kokybiškam teritorijų planavimo procesui ir jo stebėsenai, užtikrinti sklandų ir patogų el. paslaugų teikimą.
Projekto uždavinys – plėtoti su teritorijų planavimo procesu ir jo stebėsena susijusius informacinių ir ryšių technologijų sprendimus, el. paslaugas, užtikrinant teritorijų planavimo proceso ir jo stebėsenos dalyvių centralizuotą prieigą prie el. paslaugų ir jų kompleksišką pertvarkymą sukuriant naujas į naudotojus orientuotas paslaugas.
Projekto aprašymas  – šiuo metu teritorijų planavimo (toliau – TP) procesas kompiuterizuotas – yra sukurtos ir veikia 3 informacinės sistemos (toliau – IS) ir registrai – LR teritorijų planavimo dokumentų registras (toliau – TPDR), skirtas registruoti patvirtintus TP dokumentus, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros IS (toliau – TPDRIS), skirta dokumentų rengimui, derinimui ir kitoms būtinoms procedūroms atlikti, bei Teritorijų planavimo ir stebėsenos IS (toliau – TPSIS), skirta TP stebėsenai atlikti. Esant tokiai infrastruktūrai viso TP proceso ir jo stebėsenos žingsniai bei veiksmai atliekami skirtingose IS, dalis procesų ar jo žingsnių nėra kompiuterizuota, atliekama decentralizuotai skirtingose savivaldybėse, o teikiamos el. paslaugos nėra pakankamai patogios paslaugų gavėjams.
Informacinės visuomenės komitetas dalyvauja kaip partneris siekiant užtikrinti duomenų mainus tarp susijusių institucijų ir jų naudojamų duomenų valdymų sistemų bei elektroninių paslaugų sistemų. Bus modifikuotas integracinis sprendimas ir realizuota sąsaja tarp Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorinių planavimo ir statybos elektroninių vartų (toliau – Vartai) ir Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (toliau – VIISP). Informacinės sąsajas numatoma realizuoti naudojant VIISP infrastuktūrą ir universalių atviro programinio kodo žiniatinklio paslaugų paketą, paremtą VIISP duomenų modeliu.

Kontaktinė informacija – Aušra Balsytė  (8 6) 96 86148, el. p. [email protected]

 

IVPK, kaip partneris, dalyvauja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos vykdomame projekte " Žemės ūkio verslo analizės sistemos sukūrimas".

Projekto kodas: 10.1.1-ESFA-V-912-01-0031

Projekto partneriai: 1. Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras 2. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 3. Viešoji įstaiga Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba 4. Informacinės visuomenės plėtros komitetas.

Projekto tikslinės grupės: Žemės ūkio ministerija ir jos reguliavimo srityje esančių institucijų darbuotojai.

Projekto tikslas – sukurti žemės ūkio verslo analizės sistemą, kuri sudarytų sąlygas priimti sprendimus, susijusius su žemės ūkio verslu, taikant analitinius ir įrodymais grįstus metodus, remiantis aktualių ir patikimų duomenų analizės rezultatais, ir įgyvendinti veiklos pokyčius, reikalingus užtikrinti, kad sukurti rezultatai būtų naudojami.

Projekto uždaviniai: 1. Parengti ir įgyvendinti organizacines ir metodines priemones analitikos metodikoms rengti ir įgyvendinti. 2. Parengti ir įgyvendinti organizacines ir metodines priemones, sukuriant bendrą duomenų rinkimo ir teikimo sistemą. 3. Parengti ir įgyvendinti organizacines ir metodines priemones, sukuriant ir įgyvendinant Analitikos sistemos veiklos modelį. 4. Parengti ir įgyvendinti technines priemones, apjungiančias skirtingų sričių ir skirtingo pobūdžio duomenis, duomenų šaltinius, skirtingoms sritims pritaikytas metodikas, naudojant bendrai tvarkomus žemės ūkio verslo informacinius išteklius.

Pagrindiniai rezultatai: 1. Sukurta žemės ūkio verslo analizės sistema. 2. Įgyvendintos organizacinės ir teisinės priemonės žemės ūkio verslo analizės sistemai naudoti.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonę „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-12-14