Informacinių ir ryšių technologijų srities projektų vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra

Projekto aprašymas

Informacinės visuomenės plėtros komitetas įgyvendino projektą „Informacinių ir ryšių technologijų srities projektų vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra“, projekto kodas Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0037. 

Projekto tikslas - tobulinti ir efektyvinti esamą investicijų į informacinių ir ryšių technologijų (IRT) srities projektų planavimo, vertinimo ir stebėsenos sistemą, siekiant efektyvaus investicijų į IRT (nepriklausomai nuo investicijų šaltinio) panaudojimo.

Siekiant įgyvendinti šį tikslą, parengta investicijų į IRT srities valdymo ir naudojimo metodinė bazė, apimanti investicijų į IRT poreikio nustatymą, planavimą, vertinimą ir rezultatų stebėseną, bei parengti pasiūlymai dėl teisės aktų. Taip pat išplėstos ir sukurtos reikalingos priemonės/ įrankiai investicijų į IRT duomenų valdymui – investicijų projektų planavimui, vertinimui ir stebėsenai atlikti. Daugiau informacijos apie projektą rasite čia.

Bendra projekto vertė: 149 903,65 Eur
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 

2017-01-02

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga:2023-10-01
Kontaktinis asmuo: Arminas Rakauskas, el.p. [email protected] tel. 8 693 85174

   
 

Atnaujinimo data: 2024-01-24