BDAR

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Konkursai darbuotojams pagal darbo sutartis

Informacinės visuomenės plėtros komitetas (IVPK) ieško Valstybės informacinių technologijų paslaugų departamento Kompiuterinių darbo vietų priežiūros skyriaus  specialisto (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybės lygis – A2).
Reikalavimai:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
- turėti bent 1 metų kompiuterinių darbo vietų (toliau – KDV) įrangos (darbo vietų kompiuterių, jų priedų, monitorių, fiksuoto bei judriojo ryšio įrangos, organizacinės įrangos (daugiafunkcinių kopijavimo aparatų, spausdintuvų, skenerių, projektorių, vaizdo konferencinės įrangos ir kt.), kompiuterinio tinklo bei kitos KDV techninės įrangos) bei sisteminės programinės įrangos (KDV operacinių sistemų, antivirusinės, bendrosios paskirties ir kitos KDV programinės įrangos) diegimo, integravimo, valdymo, administravimo ir priežiūros srityje;
- išmanyti KDV įrangos bei jos komponentų sandarą, techninio eksploatavimo ir priežiūros principus, metodus bei technologijas, sugebėti nustatyti KDV techninius ir programinės įrangos gedimus bei juos pašalinti;
- išmanyti Windows, iOS, Linux operacinių sistemų programinės įrangos administravimą;
- išmanyti kompiuterinių darbo vietų centralizuotos priežiūros įrankių administravimą;
- išmanyti informacinių ir ryšių technologijų saugumo ir duomenų vientisumo užtikrinimo principus, metodus bei technologijas (tiek technines, tiek organizacines);
- išmanyti materialaus ir nematerialaus turto valdymo principus ir metodus;
- turėti gerus komunikavimo įgūdžius bei patirties bendraujant su klientais teikiant konsultacijas;
- išmanyti informacinių ir ryšių technologijų paslaugų valdymo gerąsias praktikas (ITIL, COBIT arba lygiavertes); 
- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu– mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
Darbo  funkcijos:
-    pagal Skyriaus kompetenciją vykdo IT paslaugų krepšelyje numatytų paslaugų teikimą vadovaujantis IT paslaugų teikimo sutartyse (angl. Service Level Agreement) nustatytais reikalavimais;
-    vykdo kompiuterinių darbo vietų (KDV) priežiūros paslaugai teikti reikalingos techninės įrangos (darbo vietų kompiuterių, jų priedų, monitorių, fiksuoto bei judriojo ryšio įrangos, organizacinės įrangos (daugiafunkcinių kopijavimo aparatų, spausdintuvų, skenerių, projektorių, vaizdo konferencinės įrangos ir kt.), kompiuterinio tinklo bei kitos KDV techninės įrangos) bei sisteminės programinės įrangos (KDV operacinių sistemų, antivirusinės, bendrosios paskirties ir kitos KDV programinės įrangos) planavimą, diegimą, administravimą, priežiūrą ir plėtrą;
-    vykdo KDV materialaus ir nematerialaus turto valdymą;
-    vykdo pagalbos IT paslaugų gavėjams teikimą: tiesiogiai ar iš Pagalbos ir konsultavimo skyriaus specialistų – konsultantų gautų užklausų (incidentų, problemų, trikdžių, pokyčio prašymų ir pan.) sprendimas/atsakymas ir/arba nukreipimas kitų lygių specialistams, informavimas apie priskirtų užklausų sprendimo eigą, priskirtų užklausų uždarymas;
-    vykdo KDV įrangos diegimą, sutrikimų šalinimą ir reagavimą į užklausas pagal teisės aktuose ir IT paslaugų teikimo sutartyse numatytus kriterijus, kiekybinius bei kokybinius rodiklius;
-    kontroliuoja KDV techninės ir programinės įrangos būklę ir užtikrina jos nenutrūkstamą veikimą;
-    teikia konsultacijas IT paslaugų gavėjams kompiuterinės darbo vietos techninės ir programinės įrangos naudojimo klausimais;
-    vykdo KDV įrangos naudojimo apskaitos tvarkymą, ataskaitų bei pasiūlymų dėl gerinimo teikimą;
-    užtikrina KDV infrastruktūros saugumą ir joje saugomų duomenų vientisumą (tiek techninėmis, tiek organizacinėmis priemonėmis). Pagal kompetenciją teikia informaciją informacinių sistemų duomenų saugos įgaliotiniams ir kitiems atsakingiems asmenims apie saugos ir kitus incidentus;
-    užtikrina, kad būtų naudojama tik legali programinė įranga;
-    užtikrina, kad skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi;
-    pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
-    pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant viešuosius pirkimus bei rengia technines specifikacijas ir kitus būtinus dokumentus;
-    teikia siūlymus dėl KDV resursų plėtros, saugos priemonių įgyvendinimo;
- pagal Skyriaus kompetenciją, užtikrina, kad atlikti darbai  būtų tinkamai įforminti;
- atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
- saugo konfidencialią informaciją susijusią su Departamento veikla;
- atsako už priskirtų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
- pagal Skyriaus kompetenciją vykdo Komiteto direktoriaus, Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus.

Mes siūlome:
– profesinį tobulėjimą veikloje ir mokymosi galimybes;
– saviraiškos, sprendimų priėmimo laisvės ir sparčiai besiplečiančioje  ir dinamiškoje įstaigoje;
– lanksčias darbo sąlygas bei galimybę dirbti nuotoliniu būdu;
– draugišką ir energingą kolektyvą.
Atlyginimas: nuo 1950Eur (prieš mokesčius, bruto).

Jei nori tapti IVPK komandos nariu – laukiame šių dokumentų:
- tavo prašymo;
- Gyvenimo aprašymo;
- išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų.
Dokumentų pateikimo būdas: el. paštu  ieva.grigaitiene@ivpk.lt
Dokumentai teikiami iki 2021 m. vasario 22 d. 
Kontaktinė informacija pasiteiravimui:
Teisės skyrius:
Tel. Nr. 8 619 65169;
El. p. ieva.grigaitiene@ivpk.lt

 

 

_____________________________

Informacinės visuomenės plėtros komitetas (IVPK) ieško Valstybės informacinių technologijų paslaugų departamento Pagalbos ir konsultavimo skyriaus  pirmo lygio specialisto - konsultanto (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybės lygis - B).
Reikalavimai:
– turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų; 
– būti susipažinusiam su informacinių ir ryšių technologijų pagrindais, žinoti apie informacinių technologijų saugą; 
– žinoti IT paslaugų valdymo sistemų (angl. ITSM – IT Service Management) ir naudotojų aptarnavimo sistemų (angl. Service Desk) veikimo ir aptarnavimo pagrindinius principus;
– žinoti informacinių ir ryšių technologijų stebėsenos sistemų (angl. Monitoring) veikimo ir aptarnavimo principus;
– žinoti informacinių ir ryšių technologijų paslaugų valdymo gerąsias praktikas (ITIL, COBIT arba lygiavertes);
– žinoti informacinių technologijų vystymosi tendencijas;
– mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir pagal savo kompetenciją priimti sprendimus;
– mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
Darbo  funkcijos:

 - užtikrinti IT paslaugų krepšelyje numatytų paslaugų teikimą vadovaujantis IT paslaugų teikimo sutartyse (angl. Service Level Agreement) nustatytais reikalavimais;
-bendradarbiauti su IT paslaugų esamais ir būsimais naudotojais bei kitomis suinteresuotomis šalimis (VII valdytojais), identifikuoti, analizuoti ir apibrėžti jų IT paslaugų poreikius, organizuoti apibrėžtų IT paslaugų teikimą ir jų valdymą;
-organizuoti IT paslaugų teikimo sutarčių (angl. Service Level Agreement)  pasirašymą su IT paslaugų gavėjais, užtikrinti pasirašytų sutarčių administravimą, peržiūrą ir atnaujinimą; 
-rengti konsoliduojamų įstaigų migravimo į IRT infrastruktūrą ir/arba naujų IT paslaugų gavėjų prijungimo detalius planus ir koordinuoja jų vykdymą; 
-pagal Skyriaus kompetenciją valdyti centralizuotus IT paslaugų naudotojus, teikti būtiną pagalbą bei konsultacijas naudotojams, prireikus įtraukti kitų Skyrių kompetencijų darbuotojų;
-pagal Skyriaus kompetenciją organizuoti teikiamų IRT infrastruktūros naudojimo apskaitos tvarkymą, ataskaitų rengimą bei pasiūlymų dėl gerinimo teikimą;
-pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauti darbo grupių ir komisijų veikloje;  
-pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauti organizuojant viešuosius pirkimus bei rengti technines specifikacijas ir kitus būtinus dokumentus;
-teikti pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus darbo organizavimo ir dalyvauti Skyriaus darbuotojų pasitarimuose;
-atsakyti už priskirtų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
- pagal Skyriaus kompetenciją vykdyti Komiteto direktoriaus, Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus.
Mes siūlome:
– profesinį tobulėjimą veikloje ir mokymosi galimybes;
– saviraiškos, sprendimų priėmimo laisvės ir sparčiai besiplečiančioje  ir dinamiškoje įstaigoje;
– lanksčias darbo sąlygas bei galimybę dirbti nuotoliniu būdu;
– draugišką ir energingą kolektyvą.
Atlyginimas: nuo 1250 Eur (prieš mokesčius, bruto).
Darbo sutartis terminuota – iki 2023 m. rugsėjo 1 d.
Jei nori tapti IVPK komandos nariu – laukiame šių dokumentų:
- tavo prašymo;
- Gyvenimo aprašymo;
- išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų.
Dokumentų pateikimo būdas: el. paštu  ieva.grigaitiene@ivpk.lt
Dokumentai teikiami iki 2021 m. vasario 8 d. 
Kontaktinė informacija pasiteiravimui:
Teisės skyrius
Tel. Nr. 8 619 65169
El. p. ieva.grigaitiene@ivpk.lt

Mes siūlome:
– profesinį tobulėjimą veikloje ir mokymosi galimybes;
– saviraiškos, sprendimų priėmimo laisvės ir sparčiai besiplečiančioje  ir dinamiškoje įstaigoje;
– lanksčias darbo sąlygas bei galimybę dirbti nuotoliniu būdu;
– draugišką ir energingą kolektyvą.
Atlyginimas: nuo 2700 Eur (prieš mokesčius, bruto).
Darbo sutartis terminuota – iki 2023 m. rugsėjo 1 d.
Jei nori tapti IVPK komandos nariu – laukiame šių dokumentų:
- tavo prašymo;
- Gyvenimo aprašymo;
- išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų.
Dokumentų pateikimo būdas: el. paštu  ieva.grigaitiene@ivpk.lt
Dokumentai teikiami iki 2021 m. vasario 22 d. 
Kontaktinė informacija pasiteiravimui:
Teisės skyrius
Tel. Nr. 8 619 65169
El. p. ieva.grigaitiene@ivpk.lt

Mes siūlome:
– profesinį tobulėjimą veikloje ir mokymosi galimybes;
– saviraiškos, sprendimų priėmimo laisvės ir sparčiai besiplečiančioje  ir dinamiškoje įstaigoje;
– lanksčias darbo sąlygas bei galimybę dirbti nuotoliniu būdu;
– draugišką ir energingą kolektyvą.
Atlyginimas: nuo 2700 Eur (prieš mokesčius, bruto).
Darbo sutartis terminuota – iki 2023 m. rugsėjo 1 d.
Jei nori tapti IVPK komandos nariu – laukiame šių dokumentų:
- tavo prašymo;
- Gyvenimo aprašymo;
- išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų.
Dokumentų pateikimo būdas: el. paštu  ieva.grigaitiene@ivpk.lt
Dokumentai teikiami iki 2021 m. vasario 22 d. 
Kontaktinė informacija pasiteiravimui:
Teisės skyrius
Tel. Nr. 8 619 65169
El. p. ieva.grigaitiene@ivpk.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-12-14