BDAR

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Konkursai darbuotojams pagal darbo sutartis

Informacinės visuomenės plėtros komitetas (IVPK) ieško Valstybės informacinių technologijų paslaugų departamento Kompiuterinių darbo vietų priežiūros skyriaus  specialisto (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybės lygis – A2).
Reikalavimai:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
- turėti bent 1 metų kompiuterinių darbo vietų (toliau – KDV) įrangos (darbo vietų kompiuterių, jų priedų, monitorių, fiksuoto bei judriojo ryšio įrangos, organizacinės įrangos (daugiafunkcinių kopijavimo aparatų, spausdintuvų, skenerių, projektorių, vaizdo konferencinės įrangos ir kt.), kompiuterinio tinklo bei kitos KDV techninės įrangos) bei sisteminės programinės įrangos (KDV operacinių sistemų, antivirusinės, bendrosios paskirties ir kitos KDV programinės įrangos) diegimo, integravimo, valdymo, administravimo ir priežiūros srityje;
- išmanyti KDV įrangos bei jos komponentų sandarą, techninio eksploatavimo ir priežiūros principus, metodus bei technologijas, sugebėti nustatyti KDV techninius ir programinės įrangos gedimus bei juos pašalinti;
- išmanyti Windows, iOS, Linux operacinių sistemų programinės įrangos administravimą;
- išmanyti kompiuterinių darbo vietų centralizuotos priežiūros įrankių administravimą;
- išmanyti informacinių ir ryšių technologijų saugumo ir duomenų vientisumo užtikrinimo principus, metodus bei technologijas (tiek technines, tiek organizacines);
- išmanyti materialaus ir nematerialaus turto valdymo principus ir metodus;
- turėti gerus komunikavimo įgūdžius bei patirties bendraujant su klientais teikiant konsultacijas;
- išmanyti informacinių ir ryšių technologijų paslaugų valdymo gerąsias praktikas (ITIL, COBIT arba lygiavertes); 
- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu– mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
Darbo  funkcijos:
-    pagal Skyriaus kompetenciją vykdo IT paslaugų krepšelyje numatytų paslaugų teikimą vadovaujantis IT paslaugų teikimo sutartyse (angl. Service Level Agreement) nustatytais reikalavimais;
-    vykdo kompiuterinių darbo vietų (KDV) priežiūros paslaugai teikti reikalingos techninės įrangos (darbo vietų kompiuterių, jų priedų, monitorių, fiksuoto bei judriojo ryšio įrangos, organizacinės įrangos (daugiafunkcinių kopijavimo aparatų, spausdintuvų, skenerių, projektorių, vaizdo konferencinės įrangos ir kt.), kompiuterinio tinklo bei kitos KDV techninės įrangos) bei sisteminės programinės įrangos (KDV operacinių sistemų, antivirusinės, bendrosios paskirties ir kitos KDV programinės įrangos) planavimą, diegimą, administravimą, priežiūrą ir plėtrą;
-    vykdo KDV materialaus ir nematerialaus turto valdymą;
-    vykdo pagalbos IT paslaugų gavėjams teikimą: tiesiogiai ar iš Pagalbos ir konsultavimo skyriaus specialistų – konsultantų gautų užklausų (incidentų, problemų, trikdžių, pokyčio prašymų ir pan.) sprendimas/atsakymas ir/arba nukreipimas kitų lygių specialistams, informavimas apie priskirtų užklausų sprendimo eigą, priskirtų užklausų uždarymas;
-    vykdo KDV įrangos diegimą, sutrikimų šalinimą ir reagavimą į užklausas pagal teisės aktuose ir IT paslaugų teikimo sutartyse numatytus kriterijus, kiekybinius bei kokybinius rodiklius;
-    kontroliuoja KDV techninės ir programinės įrangos būklę ir užtikrina jos nenutrūkstamą veikimą;
-    teikia konsultacijas IT paslaugų gavėjams kompiuterinės darbo vietos techninės ir programinės įrangos naudojimo klausimais;
-    vykdo KDV įrangos naudojimo apskaitos tvarkymą, ataskaitų bei pasiūlymų dėl gerinimo teikimą;
-    užtikrina KDV infrastruktūros saugumą ir joje saugomų duomenų vientisumą (tiek techninėmis, tiek organizacinėmis priemonėmis). Pagal kompetenciją teikia informaciją informacinių sistemų duomenų saugos įgaliotiniams ir kitiems atsakingiems asmenims apie saugos ir kitus incidentus;
-    užtikrina, kad būtų naudojama tik legali programinė įranga;
-    užtikrina, kad skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi;
-    pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
-    pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant viešuosius pirkimus bei rengia technines specifikacijas ir kitus būtinus dokumentus;
-    teikia siūlymus dėl KDV resursų plėtros, saugos priemonių įgyvendinimo;
- pagal Skyriaus kompetenciją, užtikrina, kad atlikti darbai  būtų tinkamai įforminti;
- atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
- saugo konfidencialią informaciją susijusią su Departamento veikla;
- atsako už priskirtų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
- pagal Skyriaus kompetenciją vykdo Komiteto direktoriaus, Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus.

Mes siūlome:
– profesinį tobulėjimą veikloje ir mokymosi galimybes;
– saviraiškos, sprendimų priėmimo laisvės ir sparčiai besiplečiančioje  ir dinamiškoje įstaigoje;
– lanksčias darbo sąlygas bei galimybę dirbti nuotoliniu būdu;
– draugišką ir energingą kolektyvą.
Atlyginimas: 2000 Eur (prieš mokesčius, bruto).

Jei nori tapti IVPK komandos nariu – laukiame šių dokumentų:
- tavo prašymo;
- Gyvenimo aprašymo;
- išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų.
Dokumentų pateikimo būdas: el. paštu  ieva.grigaitiene@ivpk.lt
Dokumentai teikiami iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. 
Kontaktinė informacija pasiteiravimui:
Teisės skyrius:
Tel. Nr. 8 619 65169; 8 693 05 176
El. p.ieva.grigaitiene@ivpk.lt

 

 

_____________________________

Informacinės visuomenės plėtros komitetas (IVPK) ieško Valstybės informacinių technologijų paslaugų departamento Naujų klientų migravimo skyriaus  migravimo koordinatoriaus (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybės lygis - B).
Reikalavimai:
– turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų; 
– būti susipažinusiam su informacinių ir ryšių technologijų pagrindais, žinoti apie informacinių technologijų saugą; 
– žinoti IT paslaugų valdymo sistemų (angl. ITSM – IT Service Management) ir naudotojų aptarnavimo sistemų (angl. Service Desk) veikimo ir aptarnavimo pagrindinius principus;
– žinoti informacinių ir ryšių technologijų stebėsenos sistemų (angl. Monitoring) veikimo ir aptarnavimo principus;
– žinoti informacinių ir ryšių technologijų paslaugų valdymo gerąsias praktikas (ITIL, COBIT arba lygiavertes);
– žinoti informacinių technologijų vystymosi tendencijas;
– mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir pagal savo kompetenciją priimti sprendimus;
– mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
Darbo  funkcijos:

 - užtikrinti IT paslaugų krepšelyje numatytų paslaugų teikimą vadovaujantis IT paslaugų teikimo sutartyse (angl. Service Level Agreement) nustatytais reikalavimais;
-bendradarbiauti su IT paslaugų esamais ir būsimais naudotojais bei kitomis suinteresuotomis šalimis (VII valdytojais), identifikuoti, analizuoti ir apibrėžti jų IT paslaugų poreikius, organizuoti apibrėžtų IT paslaugų teikimą ir jų valdymą;
-organizuoti IT paslaugų teikimo sutarčių (angl. Service Level Agreement)  pasirašymą su IT paslaugų gavėjais, užtikrinti pasirašytų sutarčių administravimą, peržiūrą ir atnaujinimą; 
-rengti konsoliduojamų įstaigų migravimo į IRT infrastruktūrą ir/arba naujų IT paslaugų gavėjų prijungimo detalius planus ir koordinuoja jų vykdymą; 
-pagal Skyriaus kompetenciją valdyti centralizuotus IT paslaugų naudotojus, teikti būtiną pagalbą bei konsultacijas naudotojams, prireikus įtraukti kitų Skyrių kompetencijų darbuotojų;
-pagal Skyriaus kompetenciją organizuoti teikiamų IRT infrastruktūros naudojimo apskaitos tvarkymą, ataskaitų rengimą bei pasiūlymų dėl gerinimo teikimą;
-pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauti darbo grupių ir komisijų veikloje;  
-pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauti organizuojant viešuosius pirkimus bei rengti technines specifikacijas ir kitus būtinus dokumentus;
-teikti pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus darbo organizavimo ir dalyvauti Skyriaus darbuotojų pasitarimuose;
-atsakyti už priskirtų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
- pagal Skyriaus kompetenciją vykdyti Komiteto direktoriaus, Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus.
Mes siūlome:
– profesinį tobulėjimą veikloje ir mokymosi galimybes;
– saviraiškos, sprendimų priėmimo laisvės ir sparčiai besiplečiančioje  ir dinamiškoje įstaigoje;
– lanksčias darbo sąlygas bei galimybę dirbti nuotoliniu būdu;
– draugišką ir energingą kolektyvą.
Atlyginimas: nuo 2000 Eur (prieš mokesčius, bruto).
Darbo sutartis terminuota – iki 2023 m. rugsėjo 1 d.
Jei nori tapti IVPK komandos nariu – laukiame šių dokumentų:
- tavo prašymo;
- Gyvenimo aprašymo;
- išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų.
Dokumentų pateikimo būdas: el. paštu  ieva.grigaitiene@ivpk.lt
Dokumentai teikiami iki 2020 m. rugsėjo 18 d. 
Kontaktinė informacija pasiteiravimui:
Teisės skyrius
Tel. Nr. 8 619 65169
El. p. ieva.grigaitiene@ivpk.lt

Informacinės visuomenės plėtros komitetas (IVPK) ieško Skaitmeninės aplinkos skyriaus duomenų atvėrimo vyriausiojo specialisto (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybės lygis – A2). (Projektas - „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas“) .

Reikalavimai:
- turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
- turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį skaitmeninių duomenų valdymo planavimo, diegimo, integravimo, valdymo, administravimo, priežiūros ir plėtros srityje; 
-    išmanyti darbo su duomenų mainų integracinėmis platformomis metodus ir principus;
-    išmanyti duomenų saugumo ir duomenų vientisumo užtikrinimo principus, metodus bei technologijas (tiek technines, tiek organizacines);
-    išmanyti informacinių ir ryšių technologijų materialaus ir nematerialaus turto valdymo principus ir metodus;
-    mokėti rengti IT sprendimų ir duomenų tvarkymo (transformavimo/nuasmeninimo) technines specifikacijas;
-    mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
-    būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su elektroninių paslaugų teikimu, informacinių technologijų taikymu valstybės valdymui, viešuoju administravimu, bei teisės aktais reglamentuojančiais informacinių sistemų kūrimą ir plėtrą, informacinių technologijų saugą; 
-    mokėti savarankiškai planuoti, racionaliai organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, analitiškai įvertinti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;
-    mokėti greitai, analitiškai įvertinti ir spręsti iškilusius incidentus bei problemas;
-    turėti gerus komunikavimo įgūdžius;
-    išmanyti duomenų tvarkymui taikomas informacinių technologijų praktikas ir gebėti jas taikyti praktiškai;
-    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
Darbo  funkcijos:  
- vykdyti duomenų atvėrimo institucijose organizavimo ir koordinavimo veiklas:
    teikti konsultacijas institucijų ir organizacijų atveriančių duomenis darbuotojams duomenų inventorinimo, prioritetų nustatymo, metaduomenų formavimo, pirminių šaltinių struktūrų parengimo, atvirų duomenų rinkinių parengimo, atvirų duomenų formatų pasirinkimo, duomenų transformavimo ir anonimizavimo klausimais;
    derinti Projekte dalyvaujančių partnerių duomenų atvėrimo sutartis, planus ir kitus organizacinius dokumentus bei įgyvendina institucijų įsipareigojimų įgyvendinimo priežiūrą;
    atlikti Projekto partnerių parengtų metaduomenų ir duomenų rinkinių kokybės priežiūrą, teikti pastabas dėl pastebėtų trūkumų šalinimo ir tikslinimo bei įgyvendinimo;
    tikrinti ir teikti Projekto vadovui jam koordinuoti priskirtų Projekto dalyvių veiklos ataskaitas ir finansinio atsiskaitymo dokumentus;
-   vykdyti Projekto vadovo paskirtas užduotis:
    teikti informaciją Projekto vadovui ir kitiems Projekto dalyviams apie savo ir pavestų koordinuoti Projekto dalyvių užduočių vykdymo eigą ir rezultatus;
    dalyvauti rengiant Projekto viešųjų pirkimų dokumentus ir įgyvendinant viešuosius pirkimus; 
    teikti Projekto įgyvendinimui reikalingą informaciją Projekte dalyvaujantiems asmenims ir paslaugų teikėjams;
    atlikti konkrečias metaduomenų ir duomenų parengimo bei transformavimo užduotis.

-   analizuoti ir teikti siūlymus dėl duomenų atvėrimo metodikų, procesų, techninių aprašų ir kitų duomenų atvėrimą reglamentuojančių dokumentų rengimo bei tobulinimo;
-   vykdyti Projekto plane paskirtas veiklas ir funkcijas, dalyvauti su Projekto veikla susijusių darbo grupių ir komisijų veikloje Projekto kompetencijai priskirtais klausimais, siekiant įgyvendinti šioms darbo grupėms ir komisijoms suformuluotus uždavinius;
-   dalyvauti rengiant duomenų atvėrimo veiklos planus ir tikslinant juos, atsižvelgiant į teisinius, organizacinius, infrastruktūros ar žmogiškųjų resursų pokyčius;
-   vykdyti kitas Projekto vadovo paskirtas veiklas, būtinas tinkamam Projekto įgyvendinimui ir duomenų atvėrimui.
Mes siūlome:
– profesinį tobulėjimą veikloje ir mokymosi galimybes;
– saviraiškos, sprendimų priėmimo laisvės ir sparčiai besiplečiančioje  ir dinamiškoje įstaigoje;
– lanksčias darbo sąlygas bei galimybę dirbti nuotoliniu būdu;
– draugišką ir energingą kolektyvą.
Atlyginimas: nuo 1900 Eur (prieš mokesčius, bruto).

Siūlome terminuotą darbo sutartį (iki 2023-08-31).
Jei nori tapti IVPK komandos nariu – laukiame šių dokumentų:
- tavo prašymo;
- gyvenimo aprašymo; 
- išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų; 
- pažymos apie nustatytą anglų kalbos mokėjimo lygį.
Dokumentų pateikimo būdas: el. paštu  ieva.grigaitiene@ivpk.lt
Dokumentai teikiami iki 2020 m. rugsėjo 16 d. 
Kontaktinė informacija pasiteiravimui:
Teisės skyrius:
Tel. Nr. 8 619 65169
El. p.ieva.grigaitiene@ivpk.lt
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-21