Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos - veiksmų programos administravimas

Projekto aprašymas: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos (IVPK) įgyvendino projektą „Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos - veiksmų programos administravimas“, projekto kodas 11.0.1-CPVA-V-201. Šiuo projektu buvo finansuotos su Komitetui pavestų 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimo užbaigimo funkcijų vykdymu susijusios išlaidos, numatytos Techninės paramos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337 "Dėl techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo".
Bendra projekto vertė: 190 588,24 Eur
Kontaktinis asmuo: Vaiva Nemanienė
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-07-24