Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas

Projekto aprašymas:

Informacinės visuomenės plėtros komitetas įgyvendina projektą „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas“, projekto kodas Nr. 02.2.1-CPVA-V-523-01-0001. Projekto tikslas - sukurti ir įdiegti centralizuotai valdomas technines priemones, įgalinančias valstybės informacinių išteklių valdytojus parengti ir pateikti atvirų duomenų rinkinius ir jų metaduomenis verslo, viešiesiems subjektams, visuomenei ir mokslo bendruomenei.  

Bendra projekto vertė: 2 600 219,82 Eur
Kontaktinis asmuo: Kęstutis Andrijauskas

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-03