Atvirų duomenų formavimo metodologinių ir teisinių priemonių įgyvendinimas bei tam reikalingų valstybės institucijų darbuotojų kompetencijų ugdymas

Projekto aprašymas:

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos (IVPK) įgyvendina projektą „Atvirų duomenų formavimo metodologinių ir teisinių priemonių įgyvendinimas bei tam reikalingų valstybės institucijų darbuotojų kompetencijų ugdymas“, projekto kodas Nr. 10.1.2-ESFA-V-915-01-0002. Projekto tikslas - įgyvendinti Lietuvos atvirų duomenų iniciatyvą. Europos Komisija, priėmusi Direktyvą 2003/98/EB  dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo ir Direktyvą 2013/37/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/98/EB  dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo, iškėlė tikslą Europos Sąjungos šalims išnaudoti pakartotinio informacijos naudojimo potencialą kuriant pridėtines vertes ekonomikos, inovatyvių technologijų ir paslaugų, socialinės srities, viešojo administravimo ir kt. srityse. Lietuvoje minėtos ES Direktyvos į nacionalinę teisę perkeltos priimant atitinkamus Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo (toliau – Įstatymas) ir Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo pakeitimus. Viešojo sektoriaus turimų duomenų atvėrimas suteiks galimybę fiziniams ir juridiniams asmenims bei organizacijoms, naudojant atvirus duomenis, įžvelgti naujas perspektyvas ir plėtoti jais paremtas inovacijas, kurios prisidėtų prie gyvenimo kokybės gerinimo, verslo augimo bei šalies tarptautinio įvaizdžio formavimo. Nuolat augantis viešojo sektoriaus tvarkomų duomenų kiekis prisidės prie atvėrimo poreikio ir duomenų atvėrimo potencialo bei galimos naudos augimo.

Bendra projekto vertė: 369 022 Eur
Kontaktinis asmuo: Ramūnas Čepaitis

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-08-13