Vidaus tvarkos taisyklės

Informacinės visuomenės plėtros komitetas, vadovaudamasis Pavyzdinių valstybės institucijų ir įstaigų vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 200, 27 punktu, skelbia IVPK vidaus tvarkos taisykles:

IVPK vidaus tvarkos taisyklės (2024 m. gegužės 3 d. direktoriaus įsakymas Nr. T-34(2024)

Atnaujinimo data: 2024-05-21