Ūkio subjektų priežiūra

Informacinės visuomenės plėtros komitetas (toliau - Komitetas) prižiūri kaip informacinės visuomenės paslaugų teikėjai laikosi Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymo reikalavimų.

Komitetas, atlikdamas planinius arba neplaninius patikrinimus, ypač atkreipia dėmesį į Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo 6 straipsnio laikymąsi, nes dažniausiai paslaugų teikėjai nenurodo vardo, pavardės (fiziniai asmenys), įmonės pavadinimo ar korespondencijos adreso.

Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta aukščiau, primygtinai rekomenduojame pasitikrinti Jūsų internetinės parduotuvės atitiktį Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo reikalavimams ir, esant neatitikimams, nedelsiant juos ištaisyti.

Už nustatytus pažeidimus bus taikomos šios sankcijos:

Už Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymo pažeidimą yra numatyta bauda nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki šešių šimtų eurų. Pakartotinis pažeidimas užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio šimto penkiasdešimt eurų (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 478 straipsnis)

Komiteto priimti nutarimai yra skundžiami Administracinių nusižengimų kodekso 622 straipsnio nustatyta tvarka, Komiteto priimti sprendimai yra skundžiami Administracinių bylų teisėnos įstatymo 23 straipsnio nustatyta tvarka.

ŪKIO SUBJEKTŲ PLANINIŲ PATIKRINIMŲ GRAFIKAS 2023 METAMS

Atnaujinimo data: 2023-12-28