BDAR
Close

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Ūkio subjektų priežiūra

Informacinės visuomenės plėtros komitetas (toliau - Komitetas) prižiūri kaip informacinės visuomenės paslaugų teikėjai laikosi Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymo reikalavimų.

Komitetas, atlikdamas planinius arba neplaninius patikrinimus, ypač atkreipia dėmesį į Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo 6 straipsnio laikymąsi, nes dažniausiai paslaugų teikėjai nenurodo vardo, pavardės (fiziniai asmenys), įmonės pavadinimo ar korespondencijos adreso.

Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta aukščiau, primygtinai rekomenduojame pasitikrinti Jūsų internetinės parduotuvės atitiktį Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo reikalavimams ir, esant neatitikimams, nedelsiant juos ištaisyti.

Už nustatytus pažeidimus bus taikomos šios sankcijos:

Už Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymo pažeidimą yra numatyta bauda nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki šešių šimtų eurų. Pakartotinis pažeidimas užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio šimto penkiasdešimt eurų (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 478 straipsnis)

Komiteto priimti nutarimai yra skundžiami Administracinių nusižengimų kodekso 622 straipsnio nustatyta tvarka, Komiteto priimti sprendimai yra skundžiami Administracinių bylų teisėnos įstatymo 23 straipsnio nustatyta tvarka.

ŪKIO SUBJEKTŲ PLANINIŲ PATIKRINIMŲ GRAFIKAS 2022 METAMS

Kaip nustatyti, ar Jums yra taikomas Informacinės visuomenės paslaugų įstatymas?

Ūkio subjektas, kuris teikia informacinės visuomenės paslaugą, patenka po Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo reguliavimu. Informacinės visuomenės paslauga pasižymi šiais požymiais (plačiau "Informacinės visuomenės paslaugos samprata"):

 • Paslauga teikiama elektroninėmis priemonėmis;
 • Teikiama per atstumą;
 • Individualiu prašymu;
 • Paprastai teikiama už atlyginimą.

Kaip tinkamai atskleisti savo kontaktinius duomenis?

Žemiau pateikiamas gerasis pavyzdys UAB "Pigu":

Kontaktai

Norite bendradarbiauti?

 • Pateikdami pasiūlymus nurodykite, kokias prekes ar paslaugas siūlote.
 • Pridėkite trumpą įmonės pristatymą.
 • Pridėkite savo kontaktus.
 • Atsakysime Jums per 1 darbo dieną!

UAB „Pigu“ administracija
Laisvės pr. 75, Vilnius, LT-06144
Telefonas: +370 661 05555
Faksas: +370 661 05515

Rekvizitai. Uždaroji akcinė bendrovė UAB „Pigu“
Įmonės kodas: 300866792
PVM mokėtojo kodas: LT100003292317
Registracijos adresas: Laisvės pr. 75, Vilnius, LT-06144
Korespondencijos adresas: Laisvės pr. 75, Vilnius, LT-06144
Atsiskaitomoji sąskaita: LT037300010110369900
Bankas: AB bankas „Swedbank“
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras
 

Iškilus klausimams galima kreiptis:

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

Konstitucijos pr. 15-89, 09319 Vilnius

tel. 8 685 83595

el. p. [email protected]

 

 

Informacijos atskleidimas (Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo 6 straipsnis)

 1. Paslaugos teikėjas turi užtikrinti, kad paslaugos gavėjai ir kompetentingos institucijos galėtų lengvai, tiesiogiai ir nuolat pasiekti šią informaciją:

  1) paslaugos teikėjo pavadinimą (jei paslaugos teikėjas yra fizinis asmuo, – šio asmens vardą ir pavardę);
  2) paslaugos teikėjo buveinės adresą (jei paslaugos teikėjas yra fizinis asmuo, – jo gyvenamosios vietos adresą);
  3) paslaugos teikėjo duomenis ryšiui palaikyti, tarp jų elektroninio pašto adresą;
  4) koks yra paslaugos teikėjo valstybės registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tą paslaugos teikėją, jo registracijos numerį ar panašią identifikavimo priemonę šiame registre, jeigu paslaugos teikėjas privalo būti įregistruotas valstybės registre;
  5) apie paslaugos teikėjo veiklą prižiūrinčią instituciją: šios institucijos pavadinimą, buveinės adresą ir duomenis ryšiui palaikyti, kai teisės aktai, išskyrus šį įstatymą, vertimąsi tam tikra veikla paveda prižiūrėti konkrečiai priežiūros institucijai;
  6) pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodą, jeigu paslaugos teikėjas yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas.
   
 2. Jeigu paslaugos teikėjas verčiasi reglamentuojama profesine veikla, jis privalo užtikrinti, kad, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos, paslaugos gavėjai ir kompetentingos institucijos galėtų lengvai, tiesiogiai ir nuolat pasiekti:

  1) informaciją apie instituciją, pripažinusią paslaugos teikėjo profesinę kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;
  2) informaciją apie profesinį vardą ir valstybę, kurioje jis buvo suteiktas;
  3) informaciją, kokios yra jo veiklai taikomos profesinės veiklos taisyklės (tarp jų elgesio (etikos) kodeksai) ir kaip su jomis susipažinti elektroninėmis priemonėmis.
   
 3. Paslaugų teikėjai informacinės visuomenės paslaugų kainas turi nurodyti aiškiai ir nedviprasmiškai, taip pat nurodyti, ar į jas įskaičiuoti mokesčiai ir pristatymo išlaidos.

Informacijos, susijusios su sutarties sudarymu elektroninėmis priemonėmis, pateikimas (Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo 9 straipsnis)

 1. Paslaugos teikėjas paslaugos gavėjui, prieš šiam pateikiant užsakymą, jei su paslaugos gavėju, veikiančiu savo verslo ar profesijos tikslais, nesusitarta kitaip, turi aiškiai, suprantamai ir nedviprasmiškai pateikti informaciją:

  1) apie veiksmų, kuriuos vykdant sudaroma sutartis, eiliškumą;
  2) ar paslaugos teikėjas saugos sutartį ir ar po jos sudarymo su ja bus galima susipažinti;
  3) apie technines priemones įvesties klaidoms nustatyti ir ištaisyti prieš pateikiant užsakymą;
  4) kokiomis kalbomis siūloma sudaryti sutartį.
   
 2. Jei paslaugos teikėjas ir paslaugos gavėjas, veikiantis savo verslo ar profesijos tikslais, nesusitaria kitaip, paslaugos teikėjas privalo paslaugos gavėjui nurodyti elgesio (etikos) kodeksus, kurių paslaugos teikėjas įsipareigoja laikytis, ir informaciją, kaip susipažinti su šiais elgesio (etikos) kodeksais elektroninėmispriemonėmis.
 3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalys netaikomos sutartims, kurios sudaromos tik keičiantis elektroninio pašto pranešimais arba analogiškais individualiais pranešimais.
 4. Paslaugos teikėjas privalo paslaugos gavėjui pateikti sutarčių sąlygas, tarp jų sutarčių standartines sąlygas, tokiu būdu, kuris leistų jam šią informaciją išsaugoti ir vėliau panaudoti.

Užsakymo pateikimas (Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo 10 straipsnis)

 1. Jei paslaugos teikėjas ir paslaugos gavėjas, veikiantis verslo ar profesijos tikslais, nesusitaria kitaip, paslaugos gavėjui pateikus užsakymą, paslaugos teikėjas turi nedelsdamas elektroninėmis priemonėmis patvirtinti, kad užsakymą gavo. Vienas iš tinkamų užsakymo gavimo patvirtinimų yra užsakytos informacinės visuomenės paslaugos teikimas elektroninėmis priemonėmis.
 2. Užsakymas ir jo gavimo patvirtinimas yra laikomi gautais, kai šalys, kurioms jie skirti, gali juos pasiekti.
 3. Jei paslaugos teikėjas ir paslaugos gavėjas, veikiantis savo verslo ar profesijos tikslais, nesusitaria kitaip, paslaugos teikėjas turi suteikti paslaugos gavėjui tinkamas, veiksmingas ir prieinamas technines priemones, leidžiančias pastarajam nustatyti ir ištaisyti įvesties klaidas prieš pateikiant užsakymą.
 4. Šio straipsnio 1 ir 3 dalys netaikomos sutartims, kurios sudaromos tik keičiantis elektroninio pašto pranešimais arba analogiškais individualiais pranešimais.

Informacinės visuomenės paslaugos – paprastai už atlyginimą elektroninėmis priemonėmis ir per atstumą individualiu informacinės visuomenės paslaugos gavėjo prašymu teikiamos paslaugos.

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/48/EB iš dalies keičiančią Direktyvą 98/34/EB, nustatančią informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką:

 • „teikimas per atstumą“ reiškia, kad paslauga, teikiama šalims nesant kartu vienoje vietoje;
 • „elektroninėmis priemonėmis“ –reiškia, kad iš pradžių paslauga elektronine įranga pasiunčiama ir priimama duomenims apdoroti (įskaitant skaitmeninį tankinimą) ir saugoti, o galutinai perduodama ir priimama laidais, radijo, optinėmis, kitomis elektromagnetinėmis priemonėmis;
 • „asmenišku paslaugų gavėjo prašymu“ reiškia, kad paslauga teikiama perduodant duomenis asmenišku prašymu.

Informacinės visuomenės paslaugos aprėpia įvairią ekonominę veiklą, atliekamą prisijungus prie elektroninių ryšių tinklo, ypač prekių pardavimą internetu. Informacinės visuomenės paslaugos nėra vien paslaugos, dėl kurių sutartys sudaromos internetu, bet joms priskiriamos ir tos paslaugos, už kurias jų gavėjai nemoka, pavyzdžiui, informacijos teikimo internetu paslaugos, priemonės informacijos paieškai, prie jos prieiti, paslaugos, kurias sudaro informacijos perdavimas ryšių tinklais, prieigos prie ryšių tinklo suteikimas arba paslaugos gavėjo pateiktos informacijos pateikimas internete.

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/48/EB iš dalies keičiančios Direktyvą 98/34/EB, nustatančios informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką V priedą, informacinės visuomenės paslaugomis nelaikomos:

1. Paslaugos, teikiamos ne per atstumą

 • Paslaugos, teikiamos naudojant netgi elektroninius prietaisus, kai fiziškai dalyvauja teikėjas ir gavėjas:

a) paciento sveikatos tikrinimas arba chirurginis gydymas elektronine įranga jam fiziškai dalyvaujant;
b) konsultacijos naudojant elektroninį katalogą parduotuvėje esančiam joje klientui;
c) išankstinis lėktuvo bilietų užsakymas kelionių agentūroje kompiuteriniu tinklu fiziškai dalyvaujančiam klientui;
d) elektroniniai žaidimai, žaidžiami salėje klientui fiziškai dalyvaujant;

2. Paslaugos, teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis

 • Paslaugos, turinčios materialųjį turinį, nors ir teikiamos elektroniniais prietaisais:

a) grynų pinigų ar bilietų automatai (banknotai, geležinkelio bilietai);
b) užmokesčio už naudojimąsi kelių tinklais, automobilių stovėjimo aikštelėmis nustatymas, ir tais atvejais, kai elektroniniais prietaisais kontroliuojamas įvažiavimas ar išvažiavimas ir užtikrinamas teisingas apmokėjimas;

 • Autonomiškospaslaugos: pastoviosios atminties kompaktinių diskų ar programinės įrangos diskelių platinimas;
 • Paslaugos, teikiamos nenaudojant duomenų apdorojimo ir saugojimo sistemų:

a) balso telefonijos paslaugos;
b) telefakso ir telekso paslaugos;
c) balso telefonijos paslaugos ir paslaugos, teikiamos faksu;
d) gydytojo konsultacijos telefonu ar telefaksu;
e) teisininko konsultacijos telefonu ar telefaksu;
f) tiesioginis pardavimas ir pirkimas telefonu arba telefaksu.

3. Paslaugos, teikiamos ne asmenišku paslaugų gavėjo prašymu

Paslaugos, teikiamos perduodant duomenis be atskiro pageidavimo, siekiant, kad juos vienu metu priimtų neribotas atskirų gavėjų skaičius (perdavimas naudojant žvaigždinį tinklo sujungimą):

a) televizijos transliavimo paslaugos
b) radijo transliavimo paslaugos;
c) televizinis tekstas.

2022 metai

 • Gauta pranešimų/užklausimų: 5
 • Persiųsta kitoms institucijoms: 4
 • Teiktos išvados ar konsultacijos institucijoms: 6
 • Atlikta planinių patikrinimų: 50
 • Atlikta neplaninių patikrinimų: 0

Ankstesnių metų patikrinimų statistika.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-24