2018 m.

Komiteto valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau - darbuotojai), skatinimas 2018 m.

 1 darbuotojui skirtas pareiginės algos dydžio vienkartinis priedas už labai gerai įvertintą tarnybinę veiklą.

7 Komiteto darbuotojams skirta vienkartinė piniginė išmoka už vienkartinės ypatingos svarbos užduoties atlikimą. 

2 Komiteto darbuotojams įteiktos vardinės dovanos už ilgametį nuoširdų darbą Komitete.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-22