Paskatinimai ir apdovanojimai

Komiteto valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau - darbuotojai), skatinimas 2022 m.

I ketvirtis       10 vienkartinių piniginių išmokų Vyriausybės nustatyta tvarka, atlikus vienkartines, ypatingos svarbos, užduotis                                                    
III ketvirtis      

5 vienkartinės piniginės išmokos Vyriausybės nustatyta tvarka, švenčių dienų progomis;

2 vienos pareiginės algos dydžio piniginės išmokos už asmeninį išskirtinį indėlį, įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus, pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius;

1 dviejų pareiginių algų dydžio piniginė išmoka už asmeninį išskirtinį indėlį, įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus, pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius.

Atnaujinimo data: 2023-10-19