Informacija apie Informacinės visuomenės plėtros komiteto atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymu bei Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

Darbo apmokėjimo sistemos aprašas

Informacinės visuomenės plėtros komiteto valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir priemokas) eurais, neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimasDarbuotojų sk.2023 m.Darbuotojų sk.2023 m. IV ketv.
Direktorius--1-
Direktoriaus pavaduotojas1-1-
Skyriaus vedėjas25035,8125735,54
Patarėjas53890,1264568,96
Vyriausiasis specialistas72589,3953260,03

 

Informacinės visuomenės plėtros komiteto darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių:

Pareigybės paavadinimasDarbuotojų sk.2023 m.Darbuotojų sk.2023 m. IV ketv.
Departamento direktorius1-1-
Skyriaus vedėjas54716,9455752,86
Patarėjas25039,5336047,05
Analitikas43182,1844425,48
Vyriausiasis specialistas252976,01283805,91
Specialistas172136,83182429,32
Konsultantas42993,3832370,49

 

Darbo užmokesčio pokytis susijęs su padidėjusiu pareiginės algos baziniu dydžiu, priedų už valstybės tarnybos stažą didėjimu, ypatingos svarbos užduočių vykdymu, padidėjusiu darbo krūviu bei kasmetiniu darbuotojų vertinimu.

 

Atnaujinimo data: 2024-02-14