Darbo užmokestis

Informacija apie Informacinės visuomenės plėtros komiteto atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Informacinės visuomenės plėtros komiteto valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir priemokas) eurais, neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų sk. 2019 m. IV ketv. Darbuotojų sk. 2019 m.
Direktorius 1 - 1 -
Direktoriaus pavaduotojas 1 4652,32 1 3804,53
Patarėjas 4 3041,56 5 2662,67
Skyriaus vedėjas 4 3408,8 4 3218,08
Vyriausiasis specialistas 8 2184,94 10 1952,03

Informacinės visuomenės plėtros komiteto darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų sk. 2019 m. IV ketv. Darbuotojų sk. 2019 m.
Vyriausiasis specialistas 10 2736,55 8 2204,79

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-09