Darbo užmokestis

Informacija apie Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Ūkio ministerijos atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Ūkio ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę, priedus ir priemokas) eurais, neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų sk. 2018 m. II-as ketvirtis Darbuotojų sk. 2018 m. III-as ketvirtis
Direktorius 1 2857,45 1 2828,13
Direktoriaus pavaduotojas 0 0 0 0
Patarėjas 5 1683,71 4 1393,61
Skyriaus vedėjas 6 1950,37 5 1802,9
Vyriausiasis specialistas 17 1191,84 13 1022,96

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Ūkio ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų sk. 2018 m. II-as ketvirtis Darbuotojų sk. 2018 m. III-as ketvirtis
Vyriausiasis specialistas 2 898,35 4 930,79

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-12