2014-2020: Metodinė pagalba

2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų laikotarpiu Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos atlieka metodinės pagalbos centro funkcijas, t.y. 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą administruojančioms institucijoms teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas dėl veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo, dokumentų rengimo ir projektų vertinimo, atrankos ar administravimo.

1. Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis

2. Elektroninių paslaugų kūrimo metodiniai dokumentai:

3. Elektroninių paslaugų plėtros prioritetų ir kokybės vertinimo klausimynai

4. Elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo tvarka ir Elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams metodinė medžiaga

5. Projektų, kurių įgyvendinimo metu kuriamos elektroninės paslaugos ir informacinių technologijų sprendimai, techninės priežiūros rekomendacijos 

6. Neįgaliesiems pritaikytų interneto tinklapių kūrimo tvarka

7. 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto "Informacinės visuomenės skatinimas" projektų ekspertinio vertinimo komisijos sudėtis ir darbo reglamentas.

Naudingos nuorodos:

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-12-05