Veiklos sritys

Informacinės visuomenės plėtros komitetas jau dešimtmetį dalyvauja formuojant valstybės informacinių ir ryšių technologijų kūrimo Lietuvoje politiką ir koordinuoja jos įgyvendinimą.

Komiteto misija – planuoti, organizuoti ir koordinuoti informacinės visuomenės plėtros procesus, siekiant atviros, išsilavinusios, nuolat besimokančios ir žiniomis savo veiklą grindžiančiomis visuomenės, kurios nariai turi galimybę ir geba savo veiklos srityse efektyviai naudotis šiuolaikinių informacinių ir ryšių technologijų priemonėmis, plėtros.

Komiteto strateginis tikslas – siekti, kad Lietuvoje būtų sukurta moderni informacinė visuomenė, kurios nariai savo veiklą grindžia informacija, žinojimu ir naujausių technologijų teikiamomis galimybėmis.

Kairėje pusėje esančiame meniu pateikiamos nuorodos į svarbiausią informaciją, apibūdinančią Komiteto veiklą: Komiteto nuostatus, planavimo dokumentus, veiklos sritis, valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo užmokestį, vykdomus viešuosius pirkimus, biudžeto suvestines ir finansines ataskaitas.