Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos plėtra ir naudojamumo didinimas

Projekto aprašymas:

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos įgyvendina projektą „Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos plėtra ir naudojamumo didinimas“, projekto kodas Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0015.  Projekto tikslas – įgyvendinti centralizuotas analitikos priemones ir tarpinstitucinių duomenų sluoksnį įrodymais grįsto valdymo taikymui Lietuvos viešojo sektoriaus institucijose efektyviai panaudojant ir plėtojant esamus informacinius išteklius juose įdiegiant naujus metodinius ir technologinius įrankius. Įgyvendinus projektą bus parengtas valstybės lygiu apjungtas duomenų sluoksnis analitikai, sukurti analitiniai įrankiai ir metodai, patobulintas Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos (TDS) funkcionalumas, sustiprintos TDS naudotojų duomenų analitikos kompetencijos bei sukurtas tvarus TDS valdymo modelis.

Bendra projekto vertė: 715 467,29 Eur
Kontaktinis asmuo: Irma Zdanavičienė

 

Projekto "Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos plėtra ir naudojamumo didinimas" investicijų projektas

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-10-02