Ūkio subjektų priežiūra

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos laikosi Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymo reikalavimų, ypač šio įstatymo 6 straipsnio (ar atskleista informacija apie pardavėją, t.y. pavadinimas, kontaktinė informacija ir kt.).

Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta aukščiau, primygtinai rekomenduojame pasitikrinti Jūsų internetinės parduotuvės atitiktį minėtiems reikalavimas ir, esant neatitikimams, nedelsiant juos ištaisyti.

Už nustatytus pažeidimus bus taikomos šios sankcijos:

  • Už Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymo pažeidimą yra numatyta bauda nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų. Pakartotinis pažeidimas užtraukia baudą nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų (Lietuvos Respublikos administracinių teisių pažeidimų kodekso 214(25) straipsnis).

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos 2014 m. rugpjūčio 21 d, direktoriaus įsakymu Nr. T-101 patvirtintos Ūkio subjektų veiklos patikrinimo atlikimo taisyklės, kurios nustato IVPK vykdomų ūkio subjektų - Lietuvos Respublikoje veikiančių informacinės visuomenės paslaugų teikėjų - veiklos patikrinimų atlikimo pagrindus, tvarką ir trukmę.

 

ŪKIO SUBJEKTŲ PLANINIŲ PATIKRINIMŲ 2016 METAIS GRAFIKAS

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-05-31