Darbo užmokestis

Informacija apie Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie SM valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę, priedus ir priemokas) eurais, neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų sk. 2017 m. I-as ketvirtis Darbuotojų sk.

2017 m. II-as ketvirtis

Direktorius 1 2065,10 1 2221,96
Direktoriaus pavaduotojas 2 2131,94 2 3322,11
Patarėjas 6 1761,87 5 1482,53
Skyriaus vedėjas 5 1860,11 5 2187,38
Vyriausiasis specialistas 13 1157,07 14 1266,55

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-07-14