Naujienos

child-1152327.jpg
2016 06 10
Jaunimo ir vaikų konsultavimo bei informavimo paslaugų teikimas viešojoje elektroninėje erdvėje

Projekto metu buvo sukurtos viešosios paslaugos, apimančios kokybišką informavimo, konsultacijų bei emocinės pagalbos teikimą vaikams ir jaunimui telefonu ir elektroniniu būdu. Taip pat, siekiant sukurti socialinę gerovę įvaikintiems ir globojamiems vaikams, projekto įgyvendinimo metu sukurta informavimo –...

person-851212_1920.png
2016 06 08
Vartotojų teisių informacinės sistemos sukūrimas

„Vieno langelio“ principu veikianti Vartotojų teisių informacinė sistema sudaro šias paslaugų gavėjams skirtas galimybes: parengti ir pateikti kreipimusis ir (ar) prašymus (skundus) bet kuriai vartotojų teisių apsaugą įgyvendinančiai institucijai per vieną el. paslaugų portalą; gauti atsakymus ar sprendimus dėl pateiktų kreipimųsi ir prašymų (skundų); stebėti pateiktų prašymų...

book-283251_1920.jpg
2016 06 06
Sukurtas nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas

Vilniaus universitetas kartu su partneriais sukūrė vieningą nacionalinį mokslinių tyrimų duomenų skaitmeninį archyvą (infrastruktūra ir paslaugos), kuris leis teikti e. paslaugas, kaupti ir saugoti biomedicinos, fizinių, humanitarinių, socialinių, žemės ūkio ir technologijos mokslų tyrimų empirinius duomenis ir kitą su mokslo tyrimais susijusią...

lithuania-655089.png
2016 06 02
IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas

Siekiant išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, Lietuvių kalbos institutas kartu su partneriais - Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu, Vilniaus universitetu ir Lietuvos edukologijos universitetu, įgyvendino projektą „IRT sprendimų bei turinio, padedančių...

Struktūra ir kontaktai

Ramūnas Čepaitis

Direktorius

Įstaigos kontaktai

Gedimino pr. 7, 01103 Vilnius
Tel. nr. (8 5) 266 51 61
Faks. nr. (8 5) 266 51 80
El. p. info@ivpk.lt